เกี่ยวกับ

Thai Lyric เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมเนื้อเพลงของไทย และ ต่างประเทศ เพลงฮิตๆต่างๆของประเทศไทย และ ต่างประเทศ